top of page
Tìm kiếm

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẤU THẦU 2023 (P2)

Tiếp nối bài viết "Những điểm mới của Luật Đấu thầu 2023 (P1)", trong bài viết này, LLVN cập nhật một số điểm mới đáng lưu ý của Luật Đấu thầu 2023 so với Luật Đấu thầu 2013 về hoạt động đấu thầu trong lĩnh vực y tế.

VẤN ĐỀ

LUẬT ĐẤU THẦU 2013

LUẬT ĐẤU THẦU 2023

1. Bổ sung quy định rõ các trường hợp lựa chọn nhà thầu cung cấp hoá chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế

Không có quy định.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thể lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế theo một trong các cách thức sau đây:

 • Lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp hóa chất, vật tư xét nghiệm và nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư; nhà thầu không chuyển giao quyền sở hữu, chỉ chuyển giao quyền sử dụng thiết bị y tế cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

 • Lựa chọn nhà thầu theo số lượng dịch vụ kỹ thuật:

- Nhà thầu cung cấp cho chủ đầu tư hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện thay thế và các dịch vụ liên quan để vận hành thiết bị y tế theo số lượng dịch vụ kỹ thuật mà chủ đầu tư, bên mời thầu yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, không cung cấp nhân công vận hành thiết bị y tế.

- Nhà thầu chỉ chuyển giao quyền sử dụng, không chuyển giao quyền sở hữu thiết bị y tế cho chủ đầu tư. Giá gói thầu và giá dự thầu được xác định trên cơ sở số lượng dịch vụ kỹ thuật dự kiến. Thời gian thực hiện hợp đồng không quá 05 năm;

 • Lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp thiết bị y tế, hóa chất, vật tư xét nghiệm: Nhà thầu chuyển giao quyền sở hữu thiết bị y tế và hóa chất, vật tư xét nghiệm cho chủ đầu tư kể từ khi hợp đồng giữa các bên có hiệu lực;

 • Lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị y tế theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

 • Lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất, vật tư xét nghiệm để vận hành thiết bị y tế đã có;

 • Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

CSPL: Khoản 1 Điều 55

2. Lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đàm phán giá

Được áp dụng đối với gói thầu:

 • Mua thuốc chỉ có từ 01 đến 02 nhà sản xuất;

 • Thuốc biệt dược gốc, thuốc hiếm, thuốc trong thời gian còn bản quyền và các trường hợp đặc thù khác.

CSPL: Khoản 2 Điều 48

Bổ sung và điều chỉnh các trường hợp được áp dụng đàm phán giá, cụ thể được áp dụng đối với gói thầu:

 • Mua thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm chỉ có 01 hoặc 02 hãng sản xuất.

 • Mua biệt dược gốc sinh phẩm tham chiếu (bỏ trường hợp mua thuốc hiểm, thuốc trong thời gian còn bản quyền và các trường hợp đặc thù khác).

Bộ trưởng Bộ y tế quyết định việc áp dụng hình thức đàm phán giá, ban hành danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá và quy định quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá.

CSPL: Điều 28

3. Chỉ định thầu trong trường hợp khẩn cấp trong y tế (cấp cứu, duy trì hoạt động CS KBCB trong trường hợp cấp bách, tránh gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe người dân)

Được áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách.


CSPL: Điểm a khoản 1 Điều 22

Bổ sung và điều chỉnh các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu đối với các gói thầu khẩn cấp như:

 • Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện, phương tiện, xây lắp cần triển khai ngay để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh hoặc duy trì hoạt động của CS KBCB trong trường hợp cấp bách, tránh gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe người dân;

 • Gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện để cấp cứu người bệnh trong tình trạng cấp cứu theo quy định của Luật KBCB trong trường hợp CS KBCB không có đủ thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện;

 • Gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế chỉ có duy nhất 01 hãng sản xuất trên thị trường.

CSPL: Điểm c khoản 1 Điều 23

4. Mua thuốc tập trung

1. Trường hợp mua sắm tập trung:

Được áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ (bao gồm thuốc) cần mua sắm với số lượng nhiều, chủng loại tương tự ở một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc chủ đầu tư.

2. Hình thức mua sắm tập trung: Đấu thầu rộng rãi.

CSPL: Khoản 2 Điều 81 Nghị định 63/2014/NĐ-CP; Khoản 1, 2 Điều 44 Luật Đấu thầu 2013

1. Trường hợp mua sắm tập trung:

Quy định thêm 1 trường hợp ngoại lệ, dù số lượng thuốc cần mua là ít nhưng thuộc thuốc hiếm thì vẫn được áp dụng mua sắm tập trung để bảo đảm có đủ thuốc phục vụ nhu cầu KBCB.

2. Hình thức mua sắm tập trung:

Bên cạnh hình thức đấu thầu rộng rãi thì bổ sung thêm hình thức ngoại lệ là chỉ định thầu và đàm phán giá, cụ thể: trường hợp hàng hóa thuộc danh mục mua sắm tập trung nhưng:

 • cần mua sắm để phòng, chống dịch bệnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 này thì được áp dụng hình thức chỉ định thầu; hoặc

 • đáp ứng điều kiện đàm phán giá theo quy định tại Điều 28 của Luật Đấu thầu 2023 thì được áp dụng hình thức đàm phán giá.

CSPL: Điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều 53

5. Mua thuốc không thuộc danh mục thuốc do BHYT chi trả, vắc xin tiêm chủng theo hình thức dịch vụ

Không có quy định về trường hợp này.

CS KBCB, cơ sở y tế tự quyết định việc mua sắm, trên cơ sở bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Đây là điểm mới đáng chủ ý của Luật Đấu thầu 2023, giúp tăng khả năng tiếp cận và quyền lựa chọn thuốc điều trị cho các CS KBCB và nhóm bệnh nhân tự nguyện chi trả.

CSPL: Khoản 2 Điều 55

6. Mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế của CS KBCB tư nhân

Nếu cơ sở y tế ngoài công lập không chọn áp dụng Luật Đấu thầu, thì chỉ được thanh toán từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế theo đúng mặt hàng thuốc và đơn giá thuốc, giá vật tư y tế đã trúng thầu của các cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh trên cùng địa bàn.

CSPL: Điều 52

Nếu CS KBCB tư nhân không chọn áp dụng Luật đấu thầu thì chỉ được thanh toán từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế theo đúng giá mặt hàng thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế theo đơn giá đã trúng thầu của các CS KBCB công lập tuyến tỉnh, tuyến trung ương hoặc CS KBCB cùng cấp chuyên môn kỹ thuật trên cùng địa bàn.

Nếu không có giá trúng thầu của các CS KBCB nói trên trên cùng địa bàn thì thực hiện theo quy định của Chính phủ. (Hiện nay Chính phủ chưa có hướng dẫn chi tiết đối với trường hợp này)

CSPL: Khoản 3 Điều 55

Tin, bài: Cập nhật bởi LLVN.

Hình: Internet.

-------------------------------

Lawlink Việt Nam (LLVN) là hãng Luật cung cấp các giải pháp pháp lý cho các doanh nghiệp, doanh nhân về ĐẦU TƯ, hoạt động doanh nghiệp & kinh doanh, Mua bán & Sáp nhập; Tranh tụng và Giải quyết tranh chấp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói từ các khâu tư vấn mô hình hoạt động, đến giấy phép, hợp đồng, cấu trúc vốn và thu xếp vốn, dịch vụ kế toán & thuế, và đại diện. Các ngành mà chúng tôi thực hành liên tục gồm: Bất động sản & Xây dựng, Hạ tầng, Xử lý rác thải & môi trường, Y & Dược, Giáo dục, Fintech, Nông nghiệp, Truyền thông & Xuất bản, Thương mại điện tử.


-------------------------------

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬

Website: www.lawlink.com

Instagram: lawlink.vietnam

Facebook: Lawlink Vietnam

Phone: +84 908107788

Address: Phòng 10.2, Lầu 10, Tòa nhà Vietnam Business Center, 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh


237 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Commenti


bottom of page