top of page
Tìm kiếm

GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC 2022

Ngày 31/01/2023, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 01/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (“Quyết định 01”).

LLVN cập nhật một số nội dung đáng chú ý về thủ tục giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Quyết định 01 như sau.


1. Đối tượng áp dụng

Theo quy định tại Điều 2 Quyết Định 01, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (“NTĐTMN”).


2. Mức giảm

Mức giảm: Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022

Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thuê mặt nước thì mức giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: không giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền chậm nộp (nếu có).


3. Trình tự, thủ tục xin giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

a) Hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

Theo quy định tại Điều 4 Quyết định 01, NTĐTMN nộp hồ sơ xin giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước bao gồm:

- Bản chính Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước 2022 theo mẫu;

- Bản sao Quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước hoặc Hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật.

- Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 31/01/2023 đến hết ngày 31/3/2023. Không áp dụng giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Quyết định 01 đối với trường hợp NTĐTMN nộp hồ sơ sau ngày 31/3/2023.

- Thời hạn giải quyết: không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan có thẩm quyền giải quyết xác định số tiền thuê đất, thuê mặt nước được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và pháp luật quản lý thuế.


4. Trách nhiệm khi kê khai sai hồ sơ

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định 01, NTĐTMN tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Quyết định 01.

Khoản 3 Điều 5 Quyết định 01 quy định, trường hợp NTĐTMN đã được Cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của Quyết định 01 nhưng sau đó qua thanh tra, kiểm tra phát hiện NTĐTMN không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thì NTĐTMN phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất, thuê mặt nước đã được giảmtiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.


Tin, bài: Cập nhật bởi LLVN.

Hình: Internet.

---------------------------

Lawlink Việt Nam (LLVN) là hãng Luật cung cấp các giải pháp pháp lý cho các doanh nghiệp, doanh nhân về ĐẦU TƯ, hoạt động doanh nghiệp & kinh doanh, Mua bán & Sáp nhập; Tranh tụng và Giải quyết tranh chấp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói từ các khâu tư vấn mô hình hoạt động, đến giấy phép, hợp đồng, cấu trúc vốn và thu xếp vốn, dịch vụ kế toán & thuế, và đại diện. Các ngành mà chúng tôi thực hành liên tục gồm: Bất động sản & Xây dựng, Hạ tầng, Xử lý rác thải & môi trường, Y & Dược, Giáo dục, Fintech, Nông nghiệp, Truyền thông & Xuất bản, Thương mại điện tử.


-------------------------------

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬

Website: www.lawlink.com

Instagram: lawlink.vietnam

Facebook: Lawlink Vietnam

Phone: +84 908107788

Address: Phòng 10.2, Lầu 10, Tòa nhà Vietnam Business Center, 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

18 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page